Допълнителни административни и счетоводни услуги

Счетоводните услуги, които счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт предлага, включват още:

 • Регистрация и дерегистрация по ДДС.
 • Изготвяне на електронни платежни нареждания за изплащане на заплати, данъци, осигуровки.Подаване на заявления и получаване на удостоверения и справки от НАП.
 • Подаване на заявления и получаване на удостоверение за актуално състояние на фирмата.
 • Проверка на данъчни задължения, своевременно уведомяване за възникнали такива.
 • Осигуряване на контакт със Служба по трудова медицина.
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за кредитиране и финансиране по проекти.
 • Изготвяне на справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции.
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ и подаване на последващи отчетни форми за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица.
 • Изготвяне на отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания.
 • Изготвяне на договори, анекси и протоколи за прихващане с Ваши контрагенти.
 • Изготвяне на всякакви други справки и отчети, необходими за управлението на фирмата.
 • Трудово-правни, данъчни и консултации, свързани със социалното осигуряване във връзка с дейността на фирмата.

Счетоводна консултация

Не се колебайте да се свържете с нас по всеки данъчно - счетоводен въпрос и да изпратите индивидуално запитване!

Данъчни съвети

Получете професионални данъчни и счетоводни съвети от нашите експерти.

Доверявайки счетоводната си отчетност на външен счетоводител, Вашата компания получава следните предимства:

 • Значително по-ниски разходи за абонаментно обслужване в сравнение с разходите за заплати и осигуровки на счетоводен персонал.
 • Спестявате средства за изграждане и поддържане на счетоводен офис – наеми, консумативи, енергия и др.
 • Спестявате средства за закупуване на инвентар, компютри и друга необходима техника.
 • Спестявате необходимостта от закупуване на лицензи за счетоводен, ТРЗ и друг необходим софтуер и непрекъснатите им актуализации.
 • В счетоводната практика често възникват нетрадиционни и сложни казуси, които обикновено не са по силите на оперативния, редови счетоводител. Решаването на такива казуси при специализиран външен счетоводител са ежедневие.
 • Спестявате време и средства за обучение и запознаване с промените и новостите в счетоводно-данъчното законодателство, защото външният счетоводител е винаги „ в час“.
 • Не се налага да носите отговорност за срокове и правилно обработени документи и данни, защото отговорността е на външния счетоводител.
 • Не на последно място получавате завършена комплексна услуга, включваща различни области като счетоводство, осигуряване, труд

Ана Петрова – управляващ собственик 

Дипломиран Магистър по „Счетоводство и контрол“. С 20 години професионален опит като Главен счетоводител и Финансов директор в немско-българска компания, пазарен лидер в сферата на своята дейност.

Експерт в областта на данъчното и счетоводно консултиране. Автор на статии и материали, разискващи важни теми от данъчно-счетоводното законодателство.

Отговаря за бизнес развитието и бизнес процесите в счетоводната кантора. Ръководи и управлява всички проекти, както и счетоводно-данъчното консултиране на клиентите.

Работи в тясна връзка със своите клиенти, като винаги успява да им предложи подходящ начин и рационални решения за организиране и оптимизиране на фирмената дейност, така че да подобрят максимално финансово-счетоводната си отчетност.

С готовност приема всяко предизвикателство да води и управлява счетоводството на физически и юридически лица от различни сфери на съвременния бизнес.

Качествени счетоводни услуги на цени без конкуренция!

КАК Корект Акаунт Консулт ЕООД Счетоводна къща кантора данъчно счетоводни услуги от ново поколение данъчни и счетоводни услуги, данъци и счетоводство за фирми

Индивуална оферта

Свържи се с нас и поискай индивидуална оферта за твоята фирма.

 • Годишно счетоводно приключване
 • Публикуване на годишен финансов отчет
 • Прилагане на СИДДО
 • Одиторски услуги
 • Допълнителни услуги
 • Счетоводство на онлайн магазини