Пейрол

Изготвяне и поддържане на трудови досиета; Регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори; Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки; Други.

Счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт ще ви помогне да оптимизирате движението и разходите за персонал. Спестете време, пари и усилия, като ни се доверите и изберете нашите счетоводни услуги на конкурентни цени.

 • Консултация относно спазване на всички изисквания на българското трудово и осигурително законодателство.
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала, съобразени с действащото законодателство (изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, служебни бележки, декларации и др.)
 • Поддържане на дневник на издадените трудови книжки и регистър на болничните листове.
 • Изготвяне на Вътрешни правила за работната заплата.
 • Изготвяне на необходимите документи за промени на работното време и изчисляване на възнаграждения при удължено, непълно, сумирано работно време, при работа на ненормиран работен ден, при нощен и извънреден труд.
 • Изготвяне на служебни бележки при поискване от служителите – за детски надбавки, за кредитни институции, за учебни заведения и др.
 • Вписвания и приключване на трудови книжки.
 • Изготвяне на граждански договори, сметки и служебни бележки за изплатени суми.
 • Изготвяне и представяне на документи за НАП и НОИ (Декларация обр. 1 и обр. 6, уведомление по чл. 62).
 • Подаване на декларации за регистрация на самоосигуряващо се лице.
 • Подаване на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ.
 • Изготвяне на тримесечни и годишни статистически отчети.
 • Изготвяне на графици за работа, присъствени форми за отчитане на работното време.
 • Изготвяне на ведомости за заплати, рекапитулация, индивидуални фишове за всеки един от служителите на фирмата, платежни нареждания за осигурителни вноски и данък общ доход на служители по трудови, извънтрудови правоотношения и самоосигуряващи се лица.
 • Обработка и подаване на болнични листове, заявления и приложения в системата на НОИ по електронен път.
 • Изготвяне на заповеди за отпуск, изчисляване на отпуски, изготвяне на уведомления за оставащия платен отпуск.
 • Изготвяне на документи за осигурителен доход УП–2, УП- 3, справки и бележки.

Счетоводна консултация

Не се колебайте да се свържете с нас по всеки данъчно - счетоводен въпрос и да изпратите индивидуално запитване!

Данъчни съвети

Получете професионални данъчни и счетоводни съвети от нашите експерти.

Доверявайки счетоводната си отчетност на външен счетоводител, Вашата компания получава следните предимства:

 • Значително по-ниски разходи за абонаментно обслужване в сравнение с разходите за заплати и осигуровки на счетоводен персонал.
 • Спестявате средства за изграждане и поддържане на счетоводен офис – наеми, консумативи, енергия и др.
 • Спестявате средства за закупуване на инвентар, компютри и друга необходима техника.
 • Спестявате необходимостта от закупуване на лицензи за счетоводен, ТРЗ и друг необходим софтуер и непрекъснатите им актуализации.
 • В счетоводната практика често възникват нетрадиционни и сложни казуси, които обикновено не са по силите на оперативния, редови счетоводител. Решаването на такива казуси при специализиран външен счетоводител са ежедневие.
 • Спестявате време и средства за обучение и запознаване с промените и новостите в счетоводно-данъчното законодателство, защото външният счетоводител е винаги „ в час“.
 • Не се налага да носите отговорност за срокове и правилно обработени документи и данни, защото отговорността е на външния счетоводител.
 • Не на последно място получавате завършена комплексна услуга, включваща различни области като счетоводство, осигуряване, труд

Ана Петрова – управляващ собственик 

Дипломиран Магистър по „Счетоводство и контрол“. С 20 години професионален опит като Главен счетоводител и Финансов директор в немско-българска компания, пазарен лидер в сферата на своята дейност.

Експерт в областта на данъчното и счетоводно консултиране. Автор на статии и материали, разискващи важни теми от данъчно-счетоводното законодателство.

Отговаря за бизнес развитието и бизнес процесите в счетоводната кантора. Ръководи и управлява всички проекти, както и счетоводно-данъчното консултиране на клиентите.

Работи в тясна връзка със своите клиенти, като винаги успява да им предложи подходящ начин и рационални решения за организиране и оптимизиране на фирмената дейност, така че да подобрят максимално финансово-счетоводната си отчетност.

С готовност приема всяко предизвикателство да води и управлява счетоводството на физически и юридически лица от различни сфери на съвременния бизнес.

Качествени счетоводни услуги на цени без конкуренция!

КАК Корект Акаунт Консулт ЕООД Счетоводна къща кантора данъчно счетоводни услуги от ново поколение данъчни и счетоводни услуги, данъци и счетоводство за фирми

Индивуална оферта

Свържи се с нас и поискай индивидуална оферта за твоята фирма.

 • Годишно счетоводно приключване
 • Публикуване на годишен финансов отчет
 • Прилагане на СИДДО
 • Одиторски услуги
 • Допълнителни услуги
 • Счетоводство на онлайн магазини