СЧЕТОВОДСТВО НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

През последните няколко години, електронната търговия се развива изключително бързо, като се очаква ръстът на продажбите чрез онлайн магазини да става още по – голям в бъдеще, предвид предимствата на онлайн търговията, а именно:

 • Осигурява бърз и лесен достъп на клиентите да желаната стока;
 • Спестява време на купувача;
 • Разнообразие от възможности за извършване на плащане;
 • Разширява се обхвата на продажбите – развитието на продажбите в интернет позволява откриване на нови клиенти и партньори във всяка точка на света;
 • По – ниските експлоатационни разходи, необходими за поддържани на онлайн магазина и др.

Изброените по – горе, както и много други предимства на онлайн търговията, са причина все повече предприемачи да проявяват интерес и да се ориентират към този начин на осъществяване на търговска дейност.

За много от предприемачите, обаче, съществува неяснота по отношение на документирането на продажбите чрез онлайн магазин, както и данъчните закони, които касаят този вид търговска дейност. Търговците не са наясно:

 • Могат ли да осъществяват онлайн търговия като физически лица?
 • Какви са нормативите, които следва да се спазват, след като заработи онлайн магазина?
 • Следва ли да бъдат  регистрирани съгласно ЗДДС?
 • Ако фирмата прави реклама във facebook и google, а няма регистрация по ЗДДС, какви са последствията? 
 • Необходимо ли е да разполагат с касов апарат?
 • При какъв вид разплащания не се изисква издаването касова бележка?
 • Когато плащането се извършва чрез “Изипей” АД, Epay.bg, Paypal следва ли да се издава касова бележка?
 • Издава ли се касова бележка, ако клиентът плати С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ? Ако плащането от клиента се извърши с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ С ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД следва ли да бъде издаден касов бон?
 • Каква е разликата между наложен платеж и наложен платеж с пощенски паричен превод?
 • Какви са специфичните изисквания на НАП относно регистрирането на онлайн магазина и сроковете за това?
 • Какви документи следва да бъдат издавани и да придружават продадената стока до достигането й до крайния клиент? 
 • Какви са особеностите на организация и документирането на доставките, ако се извършват продажби в Европейския съюз или трета страна? Кои данъчни закони следва да се имат предвид при осъществяването на тези доставки?

На всички тези въпроси, които си задавате и които никак не са изчерпателни, когато говорим за онлайн търговия, ние сме готови да дадем прецизни отговори и ценни препоръки, за да ви спестим лутането в търсене на  информация. С удоволствие ще разясним всеки един момент от нормативната база, която касае продажбите чрез онлайн магазин.

Счетоводна консултация

Не се колебайте да се свържете с нас по всеки данъчно - счетоводен въпрос и да изпратите индивидуално запитване!

Данъчни съвети

Получете професионални данъчни и счетоводни съвети от нашите експерти.

Доверявайки счетоводната си отчетност на външен счетоводител, Вашата компания получава следните предимства:

 • Значително по-ниски разходи за абонаментно обслужване в сравнение с разходите за заплати и осигуровки на счетоводен персонал.
 • Спестявате средства за изграждане и поддържане на счетоводен офис – наеми, консумативи, енергия и др.
 • Спестявате средства за закупуване на инвентар, компютри и друга необходима техника.
 • Спестявате необходимостта от закупуване на лицензи за счетоводен, ТРЗ и друг необходим софтуер и непрекъснатите им актуализации.
 • В счетоводната практика често възникват нетрадиционни и сложни казуси, които обикновено не са по силите на оперативния, редови счетоводител. Решаването на такива казуси при специализиран външен счетоводител са ежедневие.
 • Спестявате време и средства за обучение и запознаване с промените и новостите в счетоводно-данъчното законодателство, защото външният счетоводител е винаги „ в час“.
 • Не се налага да носите отговорност за срокове и правилно обработени документи и данни, защото отговорността е на външния счетоводител.
 • Не на последно място получавате завършена комплексна услуга, включваща различни области като счетоводство, осигуряване, труд

Ана Петрова – управляващ собственик 

Дипломиран Магистър по „Счетоводство и контрол“. С 20 години професионален опит като Главен счетоводител и Финансов директор в немско-българска компания, пазарен лидер в сферата на своята дейност.

Експерт в областта на данъчното и счетоводно консултиране. Автор на статии и материали, разискващи важни теми от данъчно-счетоводното законодателство.

Отговаря за бизнес развитието и бизнес процесите в счетоводната кантора. Ръководи и управлява всички проекти, както и счетоводно-данъчното консултиране на клиентите.

Работи в тясна връзка със своите клиенти, като винаги успява да им предложи подходящ начин и рационални решения за организиране и оптимизиране на фирмената дейност, така че да подобрят максимално финансово-счетоводната си отчетност.

С готовност приема всяко предизвикателство да води и управлява счетоводството на физически и юридически лица от различни сфери на съвременния бизнес.

Качествени счетоводни услуги на цени без конкуренция!

КАК Корект Акаунт Консулт ЕООД Счетоводна къща кантора данъчно счетоводни услуги от ново поколение данъчни и счетоводни услуги, данъци и счетоводство за фирми

Индивуална оферта

Свържи се с нас и поискай индивидуална оферта за твоята фирма.

 • Годишно счетоводно приключване
 • Публикуване на годишен финансов отчет
 • Прилагане на СИДДО
 • Одиторски услуги
 • Допълнителни услуги
 • Счетоводство на онлайн магазини