Галина Везенкова

Счетоводител

  • +359 (0) 056 990 009
  • office@correctaccountbg.com
Икономически университет, Варна, специалност „Счетоводство и контрол“ Технически университет, София „Съдебно-счетоводни експертизи“ Професионален стаж – 24 години

За връзка с мен