Яна Михова

Счетоводител

  • +359 (0) 056 990 009
  • office@correctaccountbg.com
Магистър, специалност „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия“ – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов, завършен курс по „Валутен и митнически контрол“. Професионален стаж – 13 години.

За връзка с мен