БЕЗ КАТЕГОРИЯ

Богата счетоводна култура … що е то?

Ако кажат за някого, че е човек с богата обща култура, това би трябвало да звучи като похвала, нали?

А ако кажат за някой счетоводител, че притежава богата счетоводна култура, това е …

Тук изобщо вече не става дума за комплимент.

Това е, ако питате мен, задължително изискване пред всеки счетоводител.

Или имаш счетоводна култура или нямаш? Или си счетоводител, или си някой, който най-вече попълва фактури и платежни нареждания.

Има ли точна дефиниция за това какво е счетоводна култура?

С риск да скандализирам традиционалистите в тази сфера, ще ви кажа, че

счетоводната култура е съчетание между опит, познание върху законите, добри „рефлекси“,  добро отношение към клиентите, смелост и …, изненада и обща култура.

Ако трябва да сравнявам счетоводството с някакъв спорт, то това ще бъде шахматът, защото в нашата сфера всичко зависи от решенията и от избора на комбинациите.

Но за целта счетоводителят трябва да чете. Много да чете. Информация по за всякакви счетоводни казуси. И изобщо четенето е задължително за счетоводителя.

Вероятно е нормално вашият клиент да не знае колко промени в Закона за ДДС са въведени през последните няколко години.

Но е ненормално счетоводителят да не знае до най-малкия детайл тези промени.

Ако имате богата счетоводна култура, никога няма да допуснете клиентът ви да изпадне в нелепа ситуация.

Ето ви един такъв пример.

Накратко, фирма, чиято дейност включва електронна търговия през платформата АМАЗОН, произвежда стока и я изпраща в склада на АМАЗОН в Германия, където стоката се съхранява и насочва към клиенти.

В един прекрасен ден получава известие от данъчните служби в Германия за дължимо ДДС. Във фирмата са в истински шок, защото …

… защото счетоводителят с ниска счетоводна култура е пропуснал да прочете, научи и приложи Закона за ДДС, по силата на който българската фирма трябва да се регистрира по реда на ЗДДС в Германия …

Но тъй като това не е направено и понеже счетоводителят има ниска счетоводна култура, дава грешна консултация. В резултат на това българската фирма плаща сериозно ДДС в България, а после се оказва, че то не е било дължимо тук в България.

А ако счетоводителят беше чел, научил, осъзнал и приложил правилно Закона за ДДС,  щеше да знае, че фирмата не само нямаше да заплати ДДС в България, а щеше да си го възстанови.

Добрата счетоводна култура означава, че счетоводителят има познания дори и върху такива екзотични законови изменения като прочутия чл. 97а от ЗДДС, който изисква от фирмите, които не са регистрирани по ДДС, да се регистрират по същия този член, ако извършват реклама в Google или FaceBook, за да могат да получават фактури за разходите си.

Но все пак говорим за добър счетоводител, нали.

Дано, все пак, вашият счетоводител е запознат с новите правила и режими, които се отнасят за онлайн търговията и са в сила от 01.07.2021 г.

В счетоводна кантора „Корект акаунт консулт“ вярваме и сме убедени в правилността на поговорката „Човек се учи, докато е жив!“.

Затова всеки божи ден научаваме някаква новост и някаква нова комбинация от счетоводния „шахмат“, за да сме полезни на нашите клиенти.

И да, имаме богата счетоводна култура, но я обогатяваме непрекъснато.