БЕЗ КАТЕГОРИЯ

Ода за радостта на …счетоводителя

Всички психолози, а също и добрите дипломати, съветват да не използвате твърде често отрицанието и негативизма в ежедневието. В противен случай, сами се обричате на неуспех.

Но на въпроса как бихте могли да зарадвате своя счетоводител, първият верен отговор е „Не, няма да го зарадвате с пари“.

Т.е няма да го зарадвате с хонорар, по – висок хонорар или най – висок хонорар. Радостта му и хонорарът му са съвсем различни категории.

Счетоводителят ви ще се зарадва изключително много, ако изпратите текущите си документи за месеца преди последния възможен момент за представяне на месечната справка декларация по ДДС. Иначе казано, не е препоръчително да правите това в навечерието на 14 – тия ден от месеца, когато е и крайния срок за нейното подаване. Просто можете да планирате акта на предаване на документация за по – рано. Би било по – добре и за двама ви. В единия вариант, ще бъдете посрещнати с радостна усмивка, в другия … дефицитът на усмивка и радост е най – малкото, което ще предизвикате. За вас ДДС може да е само някаква абревиатура, но за счетоводството то е форма на живот. Уважавайте това!

Когато вашият счетоводител ви е казал, току – що, с железни нотки в гласа си  „Научи се да събираш всичките си фактури и документи за разходи“ или ви е задал въпрос „Къде е касовата бележка за плащането на фактура с еди кой си номер, от дата … /минимум преди две хиляди години/, знайте, че той не прави това, защото обича да колекционира стари фактури или пък за да се заяжда с вас, а единствено иска да открие документални следи, които гарантират, че направения от вас разход ще бъде третиран като данъчно признат …

И ако все пак го питате защо толкова държи на фактурите и касовите бележки, той вероятно ще ви отговори:

„Защото в закона е записано, че счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ, а когато плащането е извършено в брой, то наличен трябва да е касовия бон, защото липсата на фискална касова бележка, когато е налице задължение за нейното издаването, е основание за непризнаване на счетоводния разход за данъчни цели.“ Е, навреме предадени фактури на хартиен носител за направени разходи или няколко изпратени в срок имейла с електронни фактури са повод за радост.

Казвате, че това звучи сложно за вас? Тогава просто се доверете на счетоводителя си.

В интерес на истината, имате голям шанс да го зарадвате, ако осъществите и някаква активност, свързана с платежните нареждания, които той ви е подготвил. Иначе казано да преведете съответните суми. Ако извършите разплащането в срок, ще улесните живота на вашия счетоводител. Защото за разлика от виното, те не стават по-хубави като „отлежават“. Просто изтича валидността им, натрупват се задължения към бюджета и се получава объркване.

Затова, ако внасяте осигуровките и данъците навреме, отново ще предизвикате пристъпи на радост у човека, който отговаря за вашето счетоводство. Още повече, ако съответните документи са изготвени и вие имате достатъчно наличност в банковата сметка на фирмата.

Защото ако не правите това, в електронната поща на вашия счетоводител започват да пристигат имейли с предупреждения от Приходната агенция. Разбирате ли, не пристигат във вашата поща, а в неговата, въпреки че вие сте пропуснал да внесете сумите за данъци и осигуровки. Е, съгласете се, че в това няма никаква радост. По – скоро е стресиращо.

Ако пък след края на пътуването си в друг град или в чужбина по фирмени дела, му носите прилежно оформени и подробно попълнени документи, т.е. командировъчно, пътен лист или бордна карта при пътуване със самолет … знайте, че сте направил едно добро дело и в Деня на страшния данъчен съд това ще бъде оценено. А счетоводителят ви ще бъде много радостен. Отново.

По същия начин ще реагира и ако вие предадете своевременно молбите за отпуск или болничните за месеца. Той трябва да обработи тази информация и да подаде съответните декларации там, където е необходимо. Но ако пазите в документална тайна отпуската си или лечението си, гарантирано това ще доведе до безрадостни дни за счетоводителя ви.

До липса на радост в дните му водят и случаите, в които вие като работодател искате да освободите ваш служител с едномесечно предизвестие, но в обратния случай, настоявате вашият служител да може да напусне позицията си след тримесечно предизвестие. Е, бъдете сигурен, че счетоводителят ви ще ви припомни, че  в Кодекса на труда тези трудовоправни отношения са изяснени пределно ясно. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, освен ако страните на са уговорили по – дълъг срок. Той не може да бъде повече от 3 месеца и е еднакъв и за двете страни. За вас и за служителя ви.

Но това не е всичко. Той изобщо няма бъде радостен, а по-скоро нещастен или направо силно разочарован, ако искате от него да осчетоводи като фирмен разход плащания от типа на …“покупка на агне“ за отбелязване на Гергьовден. Да, според вас това може да е фирмен разход. Ако, например, бизнесът ви не е свързан с ресторантьорство, а да речем с търговия на обувки, ще ви бъде трудно, дори невъзможно да убедите вашия счетоводител в правотата си. Откажете се, докато е време!

Гарантирано ще лишите един счетоводител от радост, ако изчезвате от полезрението му за месец или два, ако изобщо не се консултирате с него и ако не обръщате внимание на препоръките и съветите му. А ако той ви пише имейли с въпроси, би било добре да им отговаряте. Най-вероятно питането е свързано с вашия бизнес и с евентуалното отстраняване на някакъв проблем.

И да … възможно е да си мислите, че всичко ще се нареди, ако смените вашия досаден счетоводител, който не спира да ви критикува за несериозното ви отношение към собствения ви бизнес, но все някога ще разберете по възможно най – болезнения начин, че той през цялото време се е опитвал да се грижи за вас.

Възможно е да останете с погрешното впечатление, че дотук всичко е някаква ода за радостта на вашия счетоводител. Това не е така! Може да не ви се вярва, но става въпрос и за вашата радост от дните.

Но вместо всички тези думи можеше да се отговори съвсем накратко на въпроса „Как клиентът може да зарадва своя счетоводител?“

Много просто. Като бъде точен, внимателен и грижлив към собствения си бизнес.

Останалото вече е работа на счетоводителя. На вашия счетоводител.

Ако сте внимателни, точни и грижливи към своя бизнес, екипът на счетоводна кантора „Корект акаунт консулт“ ще работи за вас с радост. И радостта ни ще бъде споделена.

Гарантираме ви, че ние ще се радваме много на вашия успех, защото просто сме един отбор.

Е, готови ли сте да развивате бизнеса си заедно с нас?

Comments are closed.