БЕЗ КАТЕГОРИЯ

Длъжностна характеристика на счетоводителя в България

І. Да знае, да може и да прави ВСИЧКО

 1. Да познава цялото световно писано законодателство – от древността до наши дни, включително практиката по неговото прилагане и указанията на съответните органи;
 2. Да знае правилата и обичайната практика на цялата световна търговия – от южния до северния полюс включително;
 3. Да знае всички живи и мъртви езици включително и на още неоткритите племена – говоримо и писмено;
 4. Да знае цялото налично и забравено човешко познание – наука, технологии и прочие;
 5. Да знае всичко за всички и всичко;
 6. Да може да прави всичко;
 7. Да може да прави всичко дори сам, и без машини, инструменти, оборудване, сечива и прочие подобни;
 8. Да може дори да води двустранно счетоводство съгласно закона и стандартите;
 9. Да прави всичко, което знае и може в угода и полза на КЛИЕНТА.

ІІ. Да е МЕДИУМ и ЯСНОВИДЕЦ

 1. Да е медиум – за да поддържа връзка с отвъдното с цел получаване на съвети и наставления, за да прави всичко по раздел І по-добре;
 2. Да е ясновидец – за да отгатне кога и какви промени в законодателството, световната търговия и конюнктурата и изобщо всичко по раздел І, ще настъпят в следващите 5 години. Да предвиди мислите и желанията на КЛИЕНТА още преди да възникнат и се оформят в неговата /на КЛИЕНТА/ глава.

ІІІ. Да е ПРЕДАН и ВСЕОТДАЕН

 1. Да е предан и верен единствено и само на КЛИЕНТА;
 2. Да помни и никога да не забравя, че КЛИЕНТА винаги има право дори, когато няма право. Също така КЛИЕНТЪТ има право дори, когато нарушава законите;
 3. Да е на разположение на КЛИЕНТА – 25 часа в денонощието, 8 дни в седмицата, 418 дни в годината;
 4. Ако се разболее или умре, да предостави на КЛИЕНТА свой равностоен заместник или дори по-добър.
 5. Честно в срок и без документ да заплаща на КЛИЕНТА сумата необходима за оказаната висока чест на счетоводителя – да упражнява професията си, като същата сума редовно се индексира съобразно инфлацията и прочие;
 6. Да е пожертвователен – при необходимост или дори при намек за необходимост, веднага да предложи на КЛИЕНТА безвъзмездно цялото си лично и семейно имущество, както и имуществото на роднините си до девето коляно, както и на своите близки и приятели. А ако трябва дори да открадне.

ІV. Да е ОТГОВОРЕН

 1. Да отговаря за всички неуспехи в бизнеса, лоша карма или карък на КЛИЕНТА;
 2. Да отговаря за наводнения, вулканични изригвания, земетресения и други подобни;
 3. Да отговаря за повишение цените на петрола, спадане цените на акции и изобщо за всички финансови или икономически катастрофи и неблагоприятна конюнктура;
 4. Да отговаря по телефона и на повикванията на КЛИЕНТА;
 5. А ако бъде призован от Господ да се представи на Свети Петър, първо да съгласува това обстоятелство с КЛИЕНТА;
 6. Счетоводителят НЕ Е отговорен за успехите на КЛИЕНТА.