БЕЗ КАТЕГОРИЯ

Приходи и разходи, активи и пасиви, описани с поговорки и пословици

Ако сте физическо лице и имате нужда да черпите от колективната българска мъдрост, тогава е много вероятно да погледнете към поговорките и пословиците. Или да позвъните на мъдрата си баба.

Ако сте юридическо лице и имате финансов дисбаланс във фирмата си, тогава сякаш е най-разумно да потърсите счетоводител

Е, ако не ни вярвате, позвънете отново на вашата мъдра баба и тя ще ви каже същото.

Откъде знаем ли? Историята е доказала, че почти всяка баба знае две и двеста. Счетоводителите също.

Днес ще се опитаме да намерим пресечна точка между счетоводството и поговорките.

Да започнем с тази народна мъдрост „Три пъти мери, един път режи“, иначе казано това е типичният съвет, който би ви дал всеки счетоводител от счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт“.

Т.е внимателно планирайте разходите си още преди да ги направите. Иначе ще имате сериозен проблем с приходите.

Защото, ако отрежете без да премерите, тогава ще се изправите пред осъзнаването на една друга стара мъдрост „Който плаща зле, плаща два пъти“. Няма начин авторът на това прозрение да не е някой счетоводител.

Но по темата за приходите и разходите бихме добавили и тази пословица „Мнозина знаят да печелят пари, малцина знаят да ги задържат“.

Знаещите счетоводители ще ви препоръчат да разпределите дивидент, защото при това положение ще дължите 5% данък върху сумата. А, в същото време, възнаграждението ви по силата на договор за управление и контрол, ви гарантира не само облагане с данък, но изисква и допълнителен разход за осигуровки.

Но ако в плановете ви влиза висока пенсия, не подценявайте осигуровките. Търсете баланс във всичко. Изборът е ваш, но консултирайте се с вашия счетоводител, за да вземете информирано решение.

В края на краищата, в качеството си на ваш консултант, той винаги е готов да защити финансовите ви интереси, а това минава през стриктното и редовно плащане на задълженията ви по силата на старото правило „ Ако искаш да вземаш, научи се да даваш“. Всъщност в Библията е казано още по-добре: „Дай, за да ти се даде“.

За да спасите бизнеса си от финансовия хаос, със сигурност трябва да умеете да балансирате между приходите и разходите, между активите и пасивите. Ако се наложи, избродирайте си го някъде или си го татуирайте, но запомнете, че разходите ви не трябва да надвишават приходите, а активите ви трябва да са повече от пасивите, защото иначе ще разберете, че поговорката „Очи пълни, ръце празни“ е писана за вас.

Имате въпрос за татуировката ли?

Е, не, в никакъв случай за това никой от екипа на „Корект Акаунт Консулт“ не би ви посъветвал. Трудно е да отчетете в годишната си декларация като фирмен разход „татуировка със счетоводни съвети“. Не е невъзможно, но не ви го препоръчваме.

Универсалното правило, което едни предприемач трябва да спазва е „Всеки се разпростира според чергата си“. Да, консервативно е, но е вярно.

Активите и пасивите са истинската картина на бизнеса ви и от вас зависи какво ще изобразява тя. Затова е необходимо постоянно да упражнявате строг контрол върху тях.

Активите носят ползи на бизнеса ви, пасивите в дългосрочен план му нанасят щети.

Но тук не става дума за какъв да е контрол, а за строг счетоводен контрол. И знаете ли защо?

Защото все някой ден ще достигнете до момента, в който ще посетите една от всички възможни банки на пазара, за да поискате кредит за бизнеса ви.

Ако в счетоводно отношение сте изрядни, тогава трезорът ще се отвори за вас и ще получите одобрение. В обратния случай …

Признаваме си, че не сме в състояние да ви дадем такава информация, защото клиентите на счетоводна кантора „“КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ”“ са изрядни и получават кредити.

Гарантирано, през цялата година ние постоянно уведомяваме всеки наш клиент за неговия финансов баланс и му сигнализираме отрано, ако има дори и най-малкия риск за някаква финансова турбулентност. Както се казва „Страх лозе пази“.

Защото „Приятел в нужда се познава“. Добрият счетоводител също.

Някои разбират това за съжаление по трудния начин.

Във вашия бизнес никога не трябва да допускате нещо толкова важно като счетоводството ви да е в ръцете на недоказани и некомпетентни счетоводители, които си позволяват да импровизират или да ви съветват да заобикаляте законите, за да не се налага да осъзнавате смисъла на поговорката „Парен каша духа“.

А можете да изберете нещо значително по – оптимистично, нали…

„Който работи честно, живее по-лесно“, например.

Знаете ли кога имате право да определите вашата фирма като просперираща?

В деня, когато вашият счетоводител ви съобщи, че делът на активите ви е по-висок спрямо пасивите. Тогава можете да се похвалите с висока степен на ликвидност.

Това е целта, която трябва да си поставите и да следвате.

Можете да я достигнете и с помощта на „Корект Акаунт Консулт“.

Защото „Приятел в нужда се познава“. Добрият счетоводител също.