БЕЗ КАТЕГОРИЯ

10 сигурни признака, че е време за нов счетоводител

Чували ли сте тази поговорка?

„Зад всеки успял мъж стои една силна жена.“

А тази поговорка чували ли сте я?

„Зад всеки успял мъж стои една учудена тъща.“

Докато размишляваме върху смисъла на поговорките, нека погледнем към една неоспорима истина.

Зад всяка успяла фирма стои и един компетентен счетоводител.

Почти винаги изборът на счетоводител в един бизнес е ключов за бъдещето му … На бизнеса.

Правилността на избора се доказва в дългосрочен план, когато установите, че вашият счетоводител ви е спестил време, средства и енергия. Направил е това за вас като ви е насочил към най – оптималния законов вариант за плащане на данъци и осигуровки и ви е съдействал да вземете най – правилното решение като мениджър и собственик на бизнес.

Със своите умения, знания и практически опит компетентният счетоводителя е превърнал ревизиите и проверките в безболезнена и рутинна процедура за вас, защото документацията и счетоводството ви са били изрядно поддържани.

Или поне би трябвало да бъде така.

А ако не е…

Ще ви запознаем с някои от най – очевидните сигнали и симптоми, които би трябвало да ви подскажат, че е наложително да вземете нещата в свои ръце и да си кажете сбогом с досегашния си счетоводител.

 1. Повишава без мотиви цените за счетоводно обслужване

Някои счетоводни кантори използват нечестните търговски практики. Първоначално те предлагат нереално ниски цени за обслужване на клиентите си. В някакъв последващ момент, цените на услугата се повишават сериозно, а клиентът е поставен пред свършен факт. Би трябвало да сте наясно с това, че ако цената се повишава, това трябва да е резултат:

 • от повишен документооборот;
 • увеличаване на персонала;
 • регистрация по ЗДДС и т.н., а не счетоводна импровизация.

Ако отговорността и часовете труд, които счетоводната кантора полага за вашата фирма, не са се увеличили, цената на услугата също няма защо да нараства.

 1. Засипани сте със сигнали и съобщения от НАП за нередности

Това, че един счетоводител е некомпетентен винаги става ясно по трудния начин. Иначе казано собственикът на една фирма разбира нивото на компетентност на своя счетоводител в трудни времена. Това е тогава, когато започне да получава:

 • съобщения от данъчната администрация за нередности;
 • предупреждения за налагане на глоби;
 • последващи провеки и ревизии;
 • отказване на кредити поради непълна или неуместна счетоводна документация и т.н.

Приемете всичко това като светване на предупредителна „червена лампа“, която ви сигнализира, че този счетоводител не е достатъчно компетентен и не е полезен за бизнеса ви.

 1. Не знае, не иска или не може да оптимизира данъците ви

Има и такива счетоводители. Те имат лимитирани, базови познания в сферата на счетоводството и никога не правят излишни движения, т.е. не желаят да си усложняват живота като търсят и намират нови възможности за оптимизиране на данъчната ви тежест и не ви предлагат варианти, чрез които законно да ползвате данъчни преференции. Те правят това най-вече, защото е трудоемко, изиска високи нива на компетентност и поемане на риск за обстойни данъчни проверки. Такъв псевдоспециалист бяга като дявол от тамян от възможността да направи така, че да ви бъдат признати разходите за пътуване и престой, осчетоводяване на фактури за гориво и нощувки, билети за транспорт, заповеди да командировки и прочие. И разбира се, ще избягва неблагодарната работа, свързана с намаляването на вашия корпоративен данък. За опитния счетоводител данъчната проверка е шанс за потвърждение на неговата експертност, а за некомпетентния счетоводител е доказателство за това, че трябва да се освободите от услугите му.

 1. Превръща работата с вас в хаос

Ако в работата си с вас счетоводителят създава единствено хаос, допуска грешки, губи документи или позволява вие да губите документи, то бъдещето на фирмата ви е мрачно. Имате две възможности:

 1. Липса на добра комуникация между вас и счетоводителя

Всъщност за какво точно наемате един счетоводител? За да следи постоянно  финансовото и имуществено състояние на фирмата и ако има възникнал проблем в тази сфера, да даде навременна информация на притежателя на фирмата. Но ако такава информация липсва, ако счетоводителят често преминава в дълбока нелегалност, това може да навреди на фирмата ви. Ако счетоводителят е неоткриваем през по – голямата част от месеца, ако не е в състояние да разтълкува пред вас на достъпен език някакъв счетоводен, данъчен или правен казус, ако не ви предлага ясно решение на даден проблем, знаете ли … нямате нужда от точно този счетоводител.

 1. Неглижира проблемите ви

Когато имате нужда от помощ във връзка с разрешаването на конкретен казус от данъчно – счетоводно естество, все по – често чувате думите: „Няма проблем, ще оправим нещата!“. На практика обаче проблемът се задълбочава и не само, че се задълбочава, но и води след себе си сериозни санкции.

 1. Разкрива вашите фирмени тайни

При нормални отношение с вашия счетоводител, той със сигурност ще знае в детайли почти всичко за вашата фирма. Дори в някакъв момент е възможно да има по – пълна представа от вас самия:

 • за финансовото и имущественото състояние на бизнеса ви;
 • кои са вашите клиенти и  доставчици;
 • с какви източници на финансиране разполагате;
 • какви технологии използвате в производството си;
 • каква е  организацията на работа;
 • кои са кадрите ви;
 • какви договори сте подписали …

Ако счетоводителят не опазва тази информация, а злоупотребява с нея, максимално бързо се разделете с него. Дори не е зле да се видите в съда.

 1. Нарушава сроковете

Светът на счетоводството е неумолим в едно отношение. Неспазването на определените от законите срокове води до санкции и пропуснати ползи. Ако вие като клиент предавате навреме документите си на вашия счетоводител, но той закъснява с обработката им и това ви създава проблеми, решете радикално проблема … разделете се с този счетоводител.

 1. Поема неоправдани рискове, без да е бил упълномощен от вас

Счетоводителят ви представлява вас и фирмата ви пред сериозни институции от типа на НАП, НОИ, НСИ, ИТ, Агенция по вписванията, както и пред банки, клиенти и т.н. Добросъвестните специалисти се придържат стриктно към правилата, но в отделни случаи има счетоводители, които водени от намерението да извършат услуга на трети лица или фирми, издават фактура от името на клиента. Или извършват плащания към доставчик, без собственикът да е дал съгласието си. Уволнението на такъв счетоводител или прекратяване на договора с такава счетоводна кантора е  най-малкото. В такъв момент, обмислете дали не се налага да потърсите и юридическа отговорност на некоректния специалист.

 1. Допуска сериозни грешки във ваш ущърб

Започнахме с поговорки. Нека завършим с онази, която твърди „Човешко е да се греши“. Знаете ли, компетентният счетоводител никога не се ръководи в работата си от тази поговорка. Да, вярно е, че дори най – авторитетният счетоводител може да сгреши, но това трябва да е изолиран случай. Започнат ли грешките да стават практика и едва ли не ежедневие, значи е дошло времето да сложите край на взаимоотношенията си.

Дори да откриете само един от всичките тези симптоми в работата на вашия счетоводител, приемете това като предупреждение, че се задава проблем. Колко голям ще стане този проблем, решавате вие.