БЕЗ КАТЕГОРИЯ

За безплатното сиренце в капана и за евтиното, което винаги излиза скъпо

При източните народи пазарлъкът е традиция в търговията. Пазарлъкът е ключов момент от самата сделка между двете страни.

Съвсем просто е. Продавачът  определя цена, купувачът се опитва да я свали. Накрая си стискат ръцете за онази цена, която удовлетворява и купувача и продавача.

Но счетоводството не е източен пазар.

Счетоводството не е продажба на стока, а предоставяне на услуга. На сигурност. На спокойствие и на изрядно подготвена документация. На гаранция, че по отношение на данъците клиентът е абсолютно точен. И коректен към своите клиенти.

Отличното счетоводство е обратното на хаос.

Но тази подреденост, този баланс за бизнеса на клиента струват пари, защото за тях се е погрижил счетоводителят. Ако наистина си разбира от работата и наистина е компетентен.

Позволете ни да ви споделим една история от нашата практика.

В кантората на „Корект Акаунт Консулт“ пристигна за среща гражданин на страна от ЕС. Сподели ни, че е регистрирал фирмата си тук, в България. Като истински европеец наел услугите на адвокат и счетоводител.

По една или друга причина фирмата му не развивала дейност, а по отношение на счетоводството това е пример като за учебник. Иначе казано чуждестранният предприемач не следва да дължи средства за осигурителни вноски, тъй като на практика фирмата му не е осъществявала никаква дейност.

Само че счетоводителката активирала документално дейността му и по този начин предприемачът от чужбина попаднал в българска счетоводна буря.

И макар че фирмата му не развивала дейност, по документи тя била активна и чужденецът започнал да трупа задължения.

Плащал такса за счетоводни услуги  всеки месец, плащал пари за осигуровки /повече, отколкото било нужно/, но давал тези пари „на ръка“, защото счетоводителката му заявила, че така се прави в България. И тя го „консултирала“ безплатно по телефона.

За 2020 г. чуждестранният предприемач платил някаква сума на своята счетоводителка, за да установи, че в края на годината дължи една немалка сума на НАП заради неплатени осигуровки. Иначе казано, разбрал по трудния начин, че само сиренцето в капана е безплатно, а евтиното винаги излиза скъпо. Защото се случило точно това. Попаднал в капан.

А счетоводителката му буквално изчезнала. За последно го уведомила с имейл, че е болна от „коронавирус“ и не могат да се видят.

Накрая с всичките тези „пасиви“, без никакви счетоводни документи и с непогасени задължения към НАП предприемачът чужденец пристъпи прага на нашата кантора, за да поиска консултация и съдействие.

Когато му обяснихме в детайли какъв е възможният изход от задънената улица, в която е попаднал, когато му представихме в детайли  правилните стъпки, когато му обяснихме, че ще го извадим от „блатото“ и нашите услуги ще му струват толкова и толкова лева, той ни отговори

„Аз ще ви платя наполовина“, т.е. започна пазарлък.

Прекратихме разговора, съобщихме му цената на нашата консултация, пожелахме му успех и го изпратихме по живо, по здраво.

Мислите ли, че това е проява на коравосърдечност?

Не, ние показахме уважение към клиента, проявихме внимание към него и изразихме готовност да се ангажираме с разрешаване на проблемите му.

И просто отказахме да бъдем част от пазарлък. Защото, нали не сте забравили.

В „Корект Акаунт Консулт“ ние не продаваме стока, а предлагаме услуга, в която влагаме знания, умения, компетентност, авторитет и всичко онова, което прави нашите клиенти изрядни пред държавата, сигурни и спокойни.

Иначе историята е пълна с примери, които доказват, че евтиното винаги излиза скъпо. В това вече се увери и нашият чуждестранен гост.

Той, а и други като него, знаят, че понякога се налага да платиш скъпо и прескъпо, защото си се опитал да пестиш от средствата за своята финансова изрядност.

В „Корект Акаунт Консулт“ никога не се пазарим с клиентите си, защото всеки наш клиент знае с абсолютна сигурност какво ще получи срещу парите си.

И той не получава осчетоводяване на фактури, а компетентно консултиране и съдействие.

Защото счетоводството не е само дебит или кредит, а е преди всичко знания и инвестиция във време и средства за създаване на познания в счетоводната и данъчната материя. Поне за нас е така, за да бъдем в крак с времето и в час с промените.

А какво стана с този чужденец ли?

Върна се отново в кантората. Сега е наш клиент. И ние се борим за неговия интерес така, както той не е мислил, че е възможно някой да се бори.

Нали това ви казваме. Отличното счетоводство е обратното на хаоса. И постоянно го доказваме на нашите клиенти.